خدمات

الف) صدور انواع پروانه های ساختمانی شامل :

تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری های لازم در رابطه با متقاضیان: پروانه های تخریب و نوسازی ساختمان، احداث بنا، افزایش طبقات ( اضافه اشکوب)، توسعه ساختمان، تعمیرات اساسی ساختمان، تعمیرات جزیی ساختمان، تبدیل و تقسیم واحدها، تغییر کاربری، تغییر نقشه، تعویض ناظر، تعویض محاسب، صدور المثنی ( چاپ مجدد)، اصلاح، تمدید و ابطال انواع پروانه ها.

ب) ارائه خدمات نظارت فنی :

تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری های لازم در رابطه با متقاضیان: گواهی پایان کار، گواهی قدمت بنا ( قبل از سال ۱۳۴۹)، پایان کار آپارتمانی، تمدید گواهی پایان کار، گواهی عدم خلاف، اعلام بلامانع بودن از نظر ناحیه، شهرسازی، حفاری، استرداد مابه التفاوت، تهیه پیش سند.

ج) خدمات کسب و پیشه:

تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری های لازم در رابطه با متقاضیان پروانه کسب

د) خدمات مربوط به تفکیک و تجمیع:

تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری های لازم در رابطه با متقاضیان: تفکیک و افراز، تجمیع، تفکیک و تجمیع

ه) استعلامها

تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری های لازم در رابطه با متقاضیان : استعلام طرح تفصیلی، استعلام میزان اصلاحی، استعلام های مربوط به ثبت، دارایی، آب، برق، گاز، مخابرات، مترو، نظام مهندسی و بانکها.

و) پیگیری شکایات شهروندان:

دریافت شکایات، تشکیل پرونده، انجام بازدید و پیگیری های شکایات شهروندان در رابطه با : شکایتهای مربوط به تخلفات مجاورین، مشاعات و اختصاصیات، اعلام خسارات،

ز) خدمات مرتبط با مودیان پرداخت عوارضں :

دریافت و ارائه فیش های عوارض و نوسازی، کسب و پیشه، بهای خدمات، بهای خدمات پسماند، عوارضی خودرو، نقل و انتقال و مفاصا حساب به شهروندان متقاضی.

ح) حوزهٔ خدمات شهری :

تشکیل پرونده، بازدید و پیگیری های لازم در رابطه با درخواست متقاضیان مجوز: خاکبرداری، خاک برگ، غرفه های میوه و تره بار، زیباسازی، ساماندهی مشاغل، تابلوهای تبلیغاتی، حمل نخاله و زباله و امور مربوط به بهشت زهرا.

ط) حوزهٔ فنی و عمرانی :

تشکیل پرونده و پیگیری های لازم در رابطه با متقاضیان : مجوز حفاری، برگزاری تورهای گردشگری برج میلاد، ارائه اسناد فنی مناقصات شهرداری.

ی) حوزهٔ حمل ونقل و ترافیک:

ثبت نام الکترونیکی متقاضیان آرم ورود به محدوده طرح ترافیک، تشکیل پرونده جهت واگذاری شعب پیک بادپا در شهر تهران، تشکیل پرونده و پیگیری جهت متقاضیان معاینه فنی خودرو، ثبت نام متقاضیان تاکسی و اتوبوس، مسافربرهای شخصی، اشخاص و موسسات خصوصی، فروش بلیط اتوبوس

های بین شهری و کارتهای اعتباری مترو و اتوبوس،

ک) حوزہ املاک و مستغلات :

تشکیل پرونده املاک و اراضی واقع در مسیر پروژه های عمرانی، پیگیری گردش پرونده های املاک و اراضی مذکور، تشکیل پرونده و پیگیری اضافه مساحت و املاک متروکه، توزیع اسناد مزایده شهرداری تهران به متقاضیان شرکت.

ل) سایر خدمات :

خدمات مربوط به سایر سازمان ها و ارگان های دولتی و نهادها پس از بررسی های لازم و پیشنهاد توسط مؤسسه فناوران و دبیرخانه کمیته راهبری هماهنگی با موسسات ذیربط و تصویب کمیته راهبری به شرح وظایف آنان افزوده خواهد شد.

فارسی